Płatności

Udostępniamy następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Mielcu.
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl (karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.bluemedia.pl oraz https://www.paypal.com/pl.
  • W przypadku płatności PayPal, naliczana jest prowizja 3% od całkowitej kwoty zakupów.
  • Płatności przelewem lub elektronicznie kartami płatniczymi są bezpłatne.
  • Płatności w systemie ratalnym- płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, kapitał zakładowy 168 840 628,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524).

Termin płatności:

  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.