Infolinia tel. 530786952 (pon-pt 10:00 – 14:00)

Zwroty do 30 dni

Paczkomaty tylko 12,99 zł

Międzynarodowe wysyłki już od 24,99 zł

e-BON PODARUNKOWY  “Bilbette”

Warunki korzystania od 7 grudnia 2021 r.

 

O Bonie Podarunkowym

BON PODARUNKOWY to personalizowany upominek o wartości 50, 100 lub 200 zł. Bon może być aktywowany jedynie przez Internet na stronie Sklepu: www.bilbette.pl.

BON PODARUNKOWY wysyłany jest w formacie PDF na skrzynkę mailową Nabywcy lub bezpośrednio na skrzynkę osoby obdarowanej. Docelowy adres mailowy należy wpisać w odpowiednim polu podczas dokonywania zakupu Bonu. 

BON PODARUNKOWY aktywuje się samoczynnie i może zostać wykorzystany od razu w momencie otrzymania. Skorzystanie z Bonu umożliwia unikalny kod, który zostaje na nim umieszczony. Kod należy wówczas wpisać w odpowiednim polu, podczas zakupu dowolnych produktów stanowiących fizyczny asortyment Sklepu.

Zasady korzystania z Bonu Podarunkowego określa niniejszy Regulamin.

 

Okres ważności

Okres ważności BONU PODARUNKOWEGO wynosi 18 miesięcy. Dokładnie jest to okres 347 dni.

Jeśli Bon nie zostanie wykorzystany przed terminem wygaśnięcia, Posiadaczowi nie przysługuje żaden zwrot z tego tytułu. 

 

Charakterystyka

BON PODARUNKOWY można nabyć w cenie 50, 100 lub 200 zł, w zależności od wybranego wariantu. Wartość Bonu jest taka sama jak jego cena.

Cena Bonu nie podlega żadnym rabatom i/lub promocjom. Za Bon nie można zapłacić innym Bonem.

BON PODARUNKOWY służy wyłącznie do użytku prywatnego. Zakazane jest używanie go w celach komercyjnych. 

Sklep nie nalicza żadnych kosztów aktywacji Bonu.

Wydanie BONU PODARUNKOWEGO nie stanowi sprzedaży obciążonej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. W momencie zakupu na skrzynkę mailową Nabywcy zostaje wysłany dowód zakupu. Nie stanowi on paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

BON PODARUNKOWY może zostać wykorzystany zarówno w całości, jak i w części, tzn. w ramach jednej lub kilku odrębnych transakcji. Po każdym zakupie wartość Bonu zostaje pomniejszona o odpowiednią kwotę.

BON PODARUNKOWY służy jedynie do wykorzystania na stronie www.bilbette.pl i nie może być on wymieniony na środki pieniężne.

Jeżeli wartość BONU PODARUNKOWEGO jest niewystarczająca do zakupu, Posiadacz jest zobligowany zapłacić nadwyżkę korzystając z dowolnej metody płatności udostępnionej przez Sklep.

W przypadku BONÓW PODARUNKOWYCH nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Bon nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, ani nie jest kartą płatniczą.

Jeśli ma miejsce zwrot produktów zakupionych za pomocą BONU PODARUNKOWEGO, zwrotu środków pieniężnych dokonuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Posiadacza. Gdy zostaną wykorzystane wszystkie środki dostępne na Bonie, traci on swoją ważność.

 

Utrata lub uszkodzenie

BON PODARUNKOWY jest wydawany na dowolny, wskazany przez Nabywcę adres mailowy i stanowi ekwiwalent środków pieniężnych. W sytuacji, gdy Bon zostanie skradziony, zgubiony lub uszkodzony, nie podlega on wymianie czy refundacji. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe lub bezprawne użycie Bonu.

 

Warunki

Dokonując zakupu i używając BONU PODARUNKOWEGO, Nabywca przyjmuje warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

Regulamin ten obowiązuje nieprzerwanie od dnia 7 grudnia 2021 roku. do momentu wprowadzenia zmian lub uzupełnień lub do momentu jego zastąpienia.

 

Właściwe korzystanie z BONU PODARUNKOWEGO

Wystawca ma prawo do weryfikacji czy BON PODARUNKOWY jest poprawnie użytkowany. Jeśli udowodnione zostanie naruszenie przedstawionych w niniejszym regulaminie warunków, Wystawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub wycofania Bonu.

 

Pytania i reklamacje

Wszelkie reklamacje i pytania dotyczące korzystania z BONU PODARUNKOWEGO można przesyłać elektronicznie na adres: [email protected].

 

Sąd właściwy

Wszelkie spory związane z użytkowaniem BONU PODARUNKOWEGO podlegają przepisom polskiego prawa.

 

Szczegółowy Regulamin Sklepu można znaleźć TUTAJ.